Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281853 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
28 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 12,999.-(ปรับลดจาก 16,987 บาท)
วันเดินทาง:
11-16, 18-23, 25-30 กันยายน 61 ราคา: 13,999.-(ปรับลดจาก 16,987 บาท)