Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW281852 ทัวร์ไต้หวัน ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ วัดหลงซาน ร้าน COSMETIC ถนนโบราณต้าซี Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด+เมนูอาหารจีนท้องถิ่น

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 8-11 กันยายน 61 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 17,777.-) 
วันเดินทาง:
 11-14 ตุลาคม 61 ราคา: 19,777.- 
วันเดินทาง: 
18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง: 
3-6 พฤศจิกายน 61ราคา: 18,777.-