Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW281849 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านใบชาอาลีซาน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไถจง ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู๊ดแบบไต้หวัน + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว 

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 26-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,777.- 
วันเดินทาง:
9-12, 10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 21,777.-