Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW151848 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี  อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว เจียวซี นั่งรถไฟสายผิงซี ปล่อยโคมลอยสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT) ช้อปปิ้งย่านซินอี้ ไทเป GLORIA OUTLETS (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์สุกี้ ชาบู ชาบู / สไตล์ผูหลี่เมนูนึ่ง / ไก่ย่างสูตรพิเศษ / อาหารทะเล **ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 16-19 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
8-11, 13-16, 15-18 กันยายน 61 ราคา: 24,999.-