Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysThai SmileTW261842 ทัวร์ไต้หวัน ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ร้านขนมพายสับปะรด  พิพิธภัณฑ์กู้กง Cosmetic shop  ตลาดซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวในห้องพัก เมืองไถจง  ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  เกาสง  วัดฝอกวงซาน  สวนสนุก E DA WORLD ทะเลสาบดอกบัว  วัดเจดีย์เสือ มังกร  สถานีรถไฟ Formosa Boulevard (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษจิงผิงเสี่ยวหลงเปา / เป็ดปักกิ่ง / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน + เที่ยวสนุกครบ 3 เมือง ไทเป ไถจง เกาสง + Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS (ขาไป) และ THAI SMILE (ขากลับ)
วันเดินทาง:
12-16 เมษายน 61 (รับเป็น waiting list) ราคา: 35,900.-