Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261841 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Cosmetic shop ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
10-13, 17-20, 24-27 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 21,999.-