Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW261841 ทัไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง แช่น้ำแร่ส่วนตัว 5 ดาวส่วนตัวในห้องพัก ร้านพายสับปะรด ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค Cosmetic shop ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / จิงผิงเสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27-30 กันยายน 61 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
4-7, 18-21 ตุลาคม 61 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง: 
22-25 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง: 
13-16, 20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 23,999.-