Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW261839 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หนาวโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่  ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง +ปลาประธานาธิบดี+ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน+ Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 16,900.-