Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW261839 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง หนาวโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่  ร้านขนมพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium  Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง เมนูอาหารจีนสไตล์พื้นเมือง +ปลาประธานาธิบดี+ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน+ Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 16-20 พฤษภาคม/ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
13-17, 20-24 มิถุนายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
4-8, 18-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
8-12 สิงหาคม/ 29 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
19-23, 26-30 กันยายน 61 ราคา: 14,900.-
วันเดินทาง:
3-7, 4-8 ตุลาคม 61 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 16,900.-