Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW541838 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เทศมณฑลเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไถจง ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ ฟรี ตึก ไทเป 101 ย่านซีเหมินติง(ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) เมนู ปลาประธานาธิบดี +อาหารจีนพื้นเมือง+สุกี้ชาบูไต้หวัน+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา                                       

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 3-8, 24-29 เมษายน 61 ราคา: 20,888.- 
วันเดินทาง:
27 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,888.-