Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW541837 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน) เทศมณฑลหนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ร้านชา ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ร้านพายสัปปะรด ร้านสร้อย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดซื่อหลิน ไนท์มาร์เก็ต (พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม) หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ดิวตี้ ฟรี ตึก ไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)
เมนู ปลาประธานาธิบดี+สุกี้ชาบูไต้หวัน+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนซีฟู๊ด+เสี่ยวหลงเปา 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 5-9, 18-22, 26-30 เมษายน 61 ราคา: 18,888.- 
วันเดินทาง: 
15-19 เมษายน/ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,888.- 
วันเดินทาง: 
14-18 เมษายน 61 ราคา: 20,888.-
วันเดินทาง: 
10-14, 13-17 เมษายน 61 ราคา: 23,888.-