Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281836 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  ร้าน Cosmetic  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน พระกระโดดกำแพง เมนูซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 9-13 กันยายน 61 ราคา: 22,999.- (ปรับลดจาก 25,900.-) 
วันเดินทาง: 27 กันยายน-1 ตุลาคม 61
ราคา: 25,900.-