Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanTGTW281835 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  นั่งกระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านสร้อยสุขภาพ  ย่านซีเหมินติง หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  วัดจงไถซานซื่อ ไทจง เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เกาสง  วัดฝอกวงซาน  ห้างสรรพสินค้า E-DA OUTLET MALL  DOME OF LIGHT  ช้อปปิ้งย่านซินจือเจียง  ศาลาฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง   DIY PINEAPPLE CAKE SHOP (ทำขนมพายสับปะรด)  สนามบินเกาสง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด / ชาบูไต้หวัน (บุฟเฟ่ต์) + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%
เนื่องจากกระเช้าเหมาคงทำการปิดปรับปรุง 14-18 พ.ค. 61 จึงมีการปรับโปรแกรมโดยเปลี่ยนจากกระเช้าเหมาคง เป็น พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงแทนคะ

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 10-15 ตุลาคม 61 ราคา: 31,777.-