Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261834 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินนานาชาติเถาหยวน  Gloria Outlet เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก ร้านพายสับปะรด  Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต Maokong Gondala ศูนย์ Germanium ตึกไทเป101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)วัดหลงซานซื่อ ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูอาหารจีน+ขาปูอลาสก้า / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สลัดกุ้งมังกรซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / จีนกวางตุ้งและเป็ดปักกิ่ง + แช่น้ำแร่ส่วยตัวภายในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
14-18 เมษายน 61 (รับเป็น waiting list) ราคา: 29,900.-