Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261830 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าพาโนรามาชมวิว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง+CINGJING SKYWALK ชิมชาอู่หลง หมู่บ้านสายรุ้ง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก ไทเป ร้านพายสับปะรด Cosmeticshop ศูนย์สร้อย Germanium  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง เมนูพิเศษพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / ขาปูยักษ์อลาสก้า + แช่น้ำแร่ระดับ5ดาวภายในห้องพัก

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
14-17 เมษายน 61 ราคา: 30,900.-