Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai Lion AirTW261828 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินดอนเมือง สนามบินเถาหยวน  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  อุทยานเหย่หลิ่ว ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)  เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน เถาหยวนไนท์มาเก็ต COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก + เมนู อาหารจีนซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / บุฟเฟ่ต์เทปันยากิ + Free wifi on bus

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
18-24 มีนาคม 61 ราคา: 19,999.-