Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TAIWANChina AirlinesTW261822 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เจียอี้ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 )  ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์ **Free wifi on bus**

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 ราคา: 34,900.-