Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261820 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  DUTY FREE  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านสร้อย  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูอลาสก้า / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง
แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว / เที่ยวครบ 3 อุทยาน / Free wifi on bus  

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
10-16 เมษายน 61 (ปิดกรุ๊ป) ราคา: 42,900.-