Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261815 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  GLORIA OUTLET ไถจง  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่   เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน   ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / ขาปูยักษ์ / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง
Free wifi on bus / แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 61 (รับเป็น waiting list) ราคา: 36,900.-