Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW281810 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  หมู่บ้านสายรุ้ง  เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง  ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้าน Cosmetic  ตั้นสุย  Fort San Domingo  สะพานแห่งความรัก  Tamsui Church  ถนนคนเดินตั้นสุย หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park  (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด และกุ้งมังกร

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 
เต็มกรุ๊ป ราคา: 31,777.-