Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanThai AirwaysTW281805 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน   ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น 86 + ทานอาหารกลางวัน)  COSMETIC SHOP  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  MITSUI OUTLET PARK  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว / สะสมไมล์ได้ 50% (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
4-7, 6-9, 12-15, 13-16, 18-21, 20-23, 25-28, 27-30 มกราคม 61 ราคา: 22,900.-

วันเดินทาง:
 2-5, 3-6, 4-7 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,900.-
วันเดินทาง: 
22-25, 23-26, 24-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 23,900.-

วันเดินทาง: 3-6, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 23,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน