Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281803 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 13,995.- (ปรับลดจาก 17,777.-)

วันเดินทาง: 22-26, 24-28 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน / 29 มีนาคม-2 เมษายน / 30 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
25-29, 26-30 มีนาคม 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
27-31 มีนาคม 61 ราคา: 16,777.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 17-21, 20-24, 21-25, 24-28 เมษายน 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง: 
4-8, 5-9, 9-13 เมษายน / 29 เมษายน-3 พฤษภาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง: 
10-14, 13-17 เมษายน 61 ราคา: 24,777.-
วันเดินทาง: 
11-15, 12-16 เมษายน 61 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง: 
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง: 
28 เมษายน-2 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,777.-