Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281803 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว (ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 21-25, 22-26 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
5-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
24-28 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 16,777.-

วันเดินทาง: 3-7, 6-10, 10-14, 13-17, 17-21, 20-24 มีนาคม 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 7-11, 8-12, 14-18, 15-19, 21-25 มีนาคม 61 ราคา: 17,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน