Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281802 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า  ไถจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  COSMETIC SHOP เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  พิเศษ!! เมนูชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์) / เสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว  (ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
1-6, 8-13, 22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 19,777.-
วันเดินทาง:
5-10, 19-24 กุมภาพันธ์ / 26 กุมภาพันธ์-3มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 61 ราคา: 21,777.-
วันเดินทาง:
5-10, 12-17, 19-24 มีนาคม 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
7-12 มีนาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
8-13, 14-19, 15-20 มีนาคม 61 ราคา: 19,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน