Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW281801 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืน ซีเหมินติง ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  วัดหลงซาน  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  หนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  ร้าน Cosmetic  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
2-7 มกราคม 61 ราคา: 19,888.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน