Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanChina AirlinesTW261763 ทัวร์ไต้หวัน กรุงเทพฯ สนามบินเถาหยวน ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง DUTY FREE ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร่วมนับถอยหลัง COUNT DOWN 2018 ไถจง หนานโถว วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) วัดหลงซาน ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบูหมาล่า+ เบียร์ดื่มไม่อั้น และ ไอศกรีม Haggendazs
ปลาประธานาธิบดี,พระกระโดดกำแพง+ปูอลาสก้า,เสี่ยวหลงเปา
ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด + Free wifi on bus 

สายการบิน CHINA AIRLNES
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม 60-4 มกราคม 61 ราคา: 36,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน