Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281760 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติ TAROKO  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตลาดซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ด
พิเศษ!! พักระดับ 4 ดาว / 5 ดาว (1 คืน) พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
**เที่ยวครบ 3 อุทยาน**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 1-7, 8-14 ธันวาคม 60 ราคา: 22,777.- (ปรับลดจาก 25,777.-)

วันเดินทาง: 12-18, 19-25 มกราคม / 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 2-8, 3-9 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง: 
10-16 กุมภาพันธ์ / 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 24 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 61 ราคา: 24,777.-

วันเดินทาง: 2-8 มีนาคม 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง: 
3-9, 9-15, 10-16, 17-22 มีนาคม 61 ราคา: 22,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน