Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanNok ScootTW281759 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านใบชา  ไทจง ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  COSMETIC SHOP  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) สุดคุ้ม!!..พักหรู 5 ดาว(1 คืน) แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก และเมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู๊ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 21-26 ธันวาคม 60 ราคา: 22,777.-
วันเดินทาง:
14-19 ธันวาคม 60 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
20-25 ธันวาคม 60 ราคา: 21,777.-

วันเดินทาง: 10-15, 17-22, 24-29 มกราคม / 31 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง: 
8-13, 22-27 มกราคม / 29 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
 11-16, 18-23, 25-30 มกราคม 61 ราคา: 19,777.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน