Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEvaAirTW281752 สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านใบชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด เป่ยโถว ร้าน Cosmetic ตลาดซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 1คืน พร้อมออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/เมนูพระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 22,777.- 
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน