Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW261753 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต เมืองไถจง เมืองหนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินอู่ หมู่บ้านเก้าชนเผ่า กระเช้าพาโนรามาชมวิว ศูนย์ Germanium ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น 89) พิพิธภัณฑ์กู้กง ตลาดซีเหมินติง เมนูพิเศษ เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู / พระกระโดดกำแพง พิเศษ..แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 1-4 ธันวาคม 60 ราคา: 22,900.- (ปิดกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน