Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

TaiwanEva AirTW281751 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านปีศาจ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดซีเหมินติง ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ร้าน Cosmetic ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก ระดับ 5 ดาว *ที่พักระดับ 4 และ 5 ดาว* สุดคุ้ม..บุฟเฟ่ต์ชาบู/เสี่ยวหลงเปา/พระกระโดดกำแพง

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 9-13 ธันวาคม 60 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน