Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanNok ScootTW281912 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านคอสเมติก  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 21,999.-)
วันเดินทาง:
27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง:
4-10, 11-17, 18-24, 20-26 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanThai Lion AirTW281902 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม / 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม / 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)

วันเดินทาง:
3-7, 4-8, 5-9, 7-11, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29 มีนาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 15-19, 22-26 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281903 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูซีฟู้ด  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 1-4, 15-18, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 21,999.-  
วันเดินทาง: 
19-22, 26-29 เมษายน 62 ราคา: 21,999.- 
วันเดินทาง: 
4-7, 25-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
1-4, 15-18, 22-25 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-
 

TaiwanEva AirTW281919 ทัวร์ไต้หวัน วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป COSMETIC SHOP พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต กระเช้าเหมาคง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ เมนูเสี่ยวหลงเปา + เมนูซีฟู้ด 
(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 13-16, 23-26 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 27-30 เมษายน 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง:
8-11, 16-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
22-25 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 
1-4, 19-22 มิถุนายน/ 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 17,999.-

TaiwanEva AirTW281909 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (นั่งกระเช้า) เมืองเจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน  ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / เมนูซีฟู้ด
(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 17-21, 19-23 เมษายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
26-30 เมษายน 62 ราคา: 20,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281904 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK เมณูพิเศษ STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เสี่ยวหลงเปา+ ซีฟู้ด รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-  
 

TaiwanChina AirlinesTW281910 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..เมนูเสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
21-24 มีนาคม 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 11-14 เมษายน 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง: 12-15 เมษายน 62 ราคา: 29,999.- 
 
 

TaiwanNok ScootTW281911 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
2-7, 16-21, 23-28 มีนาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

TaiwanEva AirTW281922 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  Coffee Shop  ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย หมู่บ้านสายรุ้ง  ไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต นั่งกระเช้าเหมาคง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)  ตลาดปลาไทเป   ร้านคอสเมติก  เขตตั้นซุ่ย  สะพานแห่งความรัก  ป้อมปราการสีแดง  โบสถ์ตั้นสุ่ย  ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด และสลัดกุ้งมังกร + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
16-20 มีนาคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง:
14-18 เมษายน 62 ราคา: 26,999.-
วันเดินทาง:
29 เมษายน-3 พฤษภาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 2-6, 4-8, 11-15 พฤษภาคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 8-12 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง: 
26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 20,999.-
 

TaiwanThai Lion AirTW281901 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเมนูเสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 5-9 เมษายน/ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
10-14 เมษายน 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
11-15, 13-17 เมษายน 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง:
7-11, 15-19 พฤษภาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
8-12, 16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง:
6-10, 20-24 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
12-16, 13-17, 25-29 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281918 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง  CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง)  ร้านกาแฟ ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(ชั้น86)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น –อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK พิเศษ!! เมนู STEAMER FEAST ที่รวมเมนูนึ่งมากหมายหลากหลายแบบ + บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา + ซีฟู้ด / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก / พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 3-7 เมษายน 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
20-24, 24-28 เมษายน 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 26,999.-

วันเดินทาง: 16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
22-26 พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง: 5-9, 12-16, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 24,999.-

TaiwanEva AirTW261906 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน + เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด + ที่พักระดับ 4 ดาว + Free wifi on bus 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 27-31 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-
 

TaiwanEva AirTW261905 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  ซีเหมินติง  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Cosmetic shop  Taipei Fish Market  Mitsui Outlet Park พิเศษ..แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน  + เมนูปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 7-11 มีนาคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง: 
1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,555.-
 

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

TaiwanThai AirwaysTW261858 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +สเต๊ก+สลัดบาร์+ปลาประธานาธิบดี / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 
21-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง: 
21-24 มีนาคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
 4-7, 5-8 เมษายน 62 ราคา: 25,555.-

TaiwanThai AirwaysTW261855 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง หนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไทเป ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก +อาหารจีนพื้นเมือง +ไก่อบโอ่ง+ปลาประธานาธิบดี +พระกระโดดกำแพง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง: 
13-17 มีนาคม 62 ราคา: 23,333.-

TaiwanEva AirTW261886 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง + ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3 ตลาดดัง / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
14-19 มีนาคม 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
5-10 เมษายน 62 ราคา: 23,555.- (ปรับลดจาก 24,555.-)
วันเดินทาง:
18-23, 25-30 เมษายน 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
9-14 พฤษภาคม 62 ราคา: 23,555.-
 

TaiwanEva AirTW261907 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium Cosmetic shop ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง  พิเศษ..เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารจีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + Free wifi on bus + แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
9-13 มีนาคม 62 ราคา: 20,888.- 
วันเดินทาง:
4-8 เมษายน 62 ราคา: 20,888.- 
วันเดินทาง:
23-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,888.- 
 

TaiwanChina AirlinesTW261923 ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี เมืองไถจง ชิมชาอู่หลง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่ ร้านพายสับปะรด Cosmetic Shop ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ศูนย์ GERMANIUM  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง ที่พักระดับ 4 ดาว + พิเศษ!!! เมนูสเต็ก+บาร์สลัด / ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
13-16 เมษายน 62 ราคา: 29,900.-

TaiwanEva AirTW261920 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ร้านขนมพายสับปะรด  ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเสวียนกง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า+ กระเช้า เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic Shop  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น Mitsui Outlet Park เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา / เป็ดปักกิ่ง / จีนจักรพรรดิ / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู / สเต็ก+บาร์สลัด / กุ้งมังกรซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 5 ดาว 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 28,888.-

TaiwanThai AirwaysThai SmileTW261921 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเกาสง สถานีรถไฟ FORMOSA BOULAVARD ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต วัดฝอกวงซาน สวนสนุก E-DA WORLD+E-DA OUTLET ฝงเจียไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ชิมพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ร้านสร้อยสุขภาพ ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ สุกี้ชาบู / จีนจักพรรดิ / เสี่ยวหลงเปา / กุ้งมังกรซีฟู้ด / เป็ดปักกิ่ง + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI SMILE/THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 30,999.-

TaiwanEva AirTW261916 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง วัดหลงซาน  ร้านสร้อย  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  GLORIA OUTLET (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  มนูพิเศษ ..ปลาประธานาธิบดี / สเต็ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / กุ้งมังกรซีฟู๊ด + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
13-18 เมษายน 62 ราคา: 26,888.-

TaiwanThai AirwaysTW261913 ทัวร์ไต้หวัน  เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ร้านสร้อย  ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + Free wifi on bus **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15 เมษายน 62 ราคา: 33,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261914 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง ร้านสร้อย  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู / พระกระโดดกำแพง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + Free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-16 เมษายน 62 ราคา: 33,900.- 

TaiwanThai AirwaysTW261915 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  น้ำตกซือเฟิ่น **รวมปล่อยโคม 2 คน /1 โคม**  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ร้านสร้อย  พิพิธภัณฑ์กู้กง  วัดหลงซาน  ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-17 เมษายน 62 ราคา: 33,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261917 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่   ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป ร้านสร้อย  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  DUTY FREE (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู / จีนซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / สเต็ก+สลัดบาร์ + ที่พักระดับ 4 ดาว + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 2 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
12-17 เมษายน 62 ราคา: 34,900.-