Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก Taiwan Tour ตลอดปี 2560 พบกับโปรโมชั่น ราคาถูกที่สุด เที่ยวครบ ไกด์มืออาชีพ นำเที่ยวประทับใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน Let's Go Taiwan เที่ยวไต้หวัน สนุก ช้อปจุใจ

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์ไต้หวัน ด้านล่างนี้

TaiwanNok ScootTW281875 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต  ไทจง  ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  วัดหลงซาน  COSMETIC SHOP  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด  + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + เที่ยวครบ 3 อุทยาน + ช้อปปิ้งมันส์ 3 ตลาดดัง

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 17-23 ธันวาคม 61 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)  

TaiwanNok ScootTW281889 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง ร้านกาแฟ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน COSMETIC SHOP ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเป // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 19-23 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.-

TaiwanThai AirwaysTW281868 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK เมนู STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101 +เมนูพระกระโดดกำแพง+เมนูซีฟู้ด /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 62
 ราคา: 32,999.- 

TaiwanThai SmileThai AirwaysTW261896 ทัวร์ไต้หวัน เกาสง  สถานีรถไฟ Formosa Boulevard  ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต วัดฝอกวงซาน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง Cosmetic Shop  ร้านขนมพายสับปะรด อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ซีเหมินติง  นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN ศูนย์ GERMANIUM  พิพิธภัณฑ์กู้กง  DUTY FREE  ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่พักระดับ 4 ดาว + สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

สายการบิน THAI SMILE AND THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 32,900.-

TaiwanChina AirlinesTW261895 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  เมืองไทเป  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)  เมืองยีหลาน นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานทาโรโกะ  นั่งรถไฟกลับสู่เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ร้านเครื่องสำอาง  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว + เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / เมนูสเต็ก+สลัดบาร์ / ซีฟู้ด

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 31,999.-

TaiwanThai AirwaysTW541894 ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวินวู่  เจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ร้านชาไต้หวัน  เมืองไทจง  ฟงเจี่ยไนท์มาเกต เมืองไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสัปปะรด   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ตึก ไทเป 101 (ยังไม่รวมค่าขึ้นตึก) ย่านตลาดซีเหมินติง  ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติโทโรโกะ  ร้านหยก หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม + เมนู สุกี้ชาบู / พระกระโดดกำแพง / เสี่ยวหลงเปา / อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27-31 ธันวาคม 61 ราคา: 33,999.-

TaiwanNok ScootTW541893 ทัวร์ไต้หวัน เมืองไทเป (เถาหยวน)  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเหวินหวู่  โรงงานเห็ดหลินจือ  ไถจง  ตลาดฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค  ร้านสร้อย  ร้านชา  ร้านพายสัปปะรด  ย่านตลาดซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ดิวตี้ ฟรี  ตึก ไทเป 101  MITSUI OUTLET (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! อาบน้ำแร่ออนเซ็นภายในโรงแรม + เมนู ปลาประธานาธิบดี / พระกระโดดกำแพง / อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 31 ธันวาคม-4 มกราคม 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
 

TaiwanThai Lion AirTW281901 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองไถจง COFFEE SHOP ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ บาร์บีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน และเมนูเสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 
8-12, 9-13, 10-14, 12-16, 13-17, 15-19, 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 22-26, 23-27, 24-28, 26-30, 27-31 มกราคม / 29 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 62
 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
11-15, 18-22, 25-29 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 14,999.-

TaiwanThai Lion AirTW281902 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา เมืองไถจง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป ตั้นซุย วัดเทียนหยวน ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 16-20, 17-21, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
18-22, 22-26 กุมภาพันธ์/ 25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม/ 26 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม/ 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม/ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
15-19 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง:
2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 มีนาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 8-12, 15-19, 22-26 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-

TaiwanNok ScootTW281911 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  วัดหลงซานซื่อ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านคอสเมติก  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เมืองผิงซี  หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น  ปล่อยโคมขงหมิง  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  วัดซงซานฉือโย่ว  ตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ..บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
12-17, 18-23, 25-30 มกราคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง:
10-15, 22-27, 23-28 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
15-20, 16-21 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
2-7, 8-13, 9-14, 15-20, 16-21, 22-27, 23-28 มีนาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

TaiwanNok ScootTW281912 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  วัดจงไถฉานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101  พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านคอสเมติก  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ย่านซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน **เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง**
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง:
7-13, 14-20, 18-24, 23-29 มกราคม 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง:
10-16 กุมภาพันธ์ / 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
13-19, 18-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-

วันเดินทาง: 1-7 มีนาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง:
4-10, 8-14, 11-17, 15-21, 18-24, 22-28, 23-29 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281904 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) ร้านกาแฟ ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว COSMETIC SHOP MITSUI OUTLET PARK เมณูพิเศษ STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+ เสี่ยวหลงเปา+ ซีฟู้ด รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 12-16, 19-23, 26-30 มกราคม 62 ราคา: 23,999.- 
วันเดินทาง: 15-19, 16-20 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 23-27, 27-31 มีนาคม/ 30 มีนาคม-3 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-  
วันเดินทาง:
3-7 เมษายน/ 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.- 
วันเดินทาง:
20-24, 24-28 เมษายน 62 ราคา: 23,999.- 
วันเดินทาง: 16-20 
พฤษภาคม 62 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 
22-26 พฤษภาคม/ 29 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง: 
5-9, 12-16, 26-30 มิถุนายน 62 ราคา: 23,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW281903 ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูซีฟู้ด  /แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 มกราคม 62 ราคา: 21,999.- 
วันเดินทาง: 16-19 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
22-25 กุมภาพันธ์/ 28 กุมภาพันธ์- 3 มีนาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 
7-10, 14-17, 21-24, 28-31 มีนาคม 62 ราคา: 20,999.-  
วันเดินทาง:
1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม/ 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 21,999.-  
วันเดินทาง: 
19-22, 26-29 เมษายน 62 ราคา: 21,999.- 
วันเดินทาง: 
4-7, 25-28 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,999.-
วันเดินทาง: 
1-4, 15-18, 22-25 มิถุนายน 62 ราคา: 19,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261880 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ซีเหมินติง ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 36,900.-

TaiwanEva AirTW261906 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป  Cosmetic shop  ร้านพายสับปะรด  ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  ศูนย์ Germanium  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน + เมนูปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / จีนซีฟู้ด + ที่พักระดับ 4 ดาว + Free wifi on bus 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
9-13 มกราคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
7-11, 27-31 มีนาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-
 

TaiwanEva AirTW281909 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (นั่งกระเช้า) เมืองเจียอี้  ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน  ย่านซีเหมินติง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  ร้านคอสเมติก  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิเศษ..แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + เมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / เมนูซีฟู้ด
(ช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 10-14, 24-28 มกราคม 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
27-31 มกราคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 14-18, 18-22 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
17-21 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 8-12, 17-21 มีนาคม / 29 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-18 มีนาคม / 28 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 20,999.-

วันเดินทาง: 14-18 เมษายน 62 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 17-21, 19-23 เมษายน 62 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
26-30 เมษายน 62 ราคา: 20,999.-

TaiwanEva AirTW261905 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองไถจง  หนานโถว  วัดจงไถซานซื่อ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ชิมชาอู่หลง  เมืองไถจง  ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ศูนย์ Germanium  ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  ซีเหมินติง  อุทยานเหย่หลิว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น  Cosmetic shop  Taipei Fish Market  Mitsui Outlet Park พิเศษ..แช่น้ำแร่ 5 ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก 1 คืน  + เมนูปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / สุกี้ชาบู ชาบู / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / จีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 2-6, 9-13 มกราคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
13-17, 20-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
7-11, 27-31 มีนาคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,555.-
 

TaiwanChina AirlinesTW281910 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เมืองไทจง  ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต  เมืองไทเป  ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ย่านซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  ร้านคอสเมติก  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..เมนูเสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน
(ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระกำลังเบ่งบาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 10-13 มกราคม / 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
14-17 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 มีนาคม 62 ราคา: 18,999.-
 

TaiwanTiger AirwaysTW261892 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพักระดับ 4 ดาว / เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี + อาหารจีนซีฟู้ด

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 14-17, 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
4-7, 18-21, 26-29 มกราคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 15-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง:
22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)

TaiwanTiger AirTW261872 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89) ซีเหมินติง ศูนย์ Germanium อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีนซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / Free wifi on bus

สายการบิน TIGER AIR
วันเดินทาง: 21-24 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
 

TaiwanThai AirwaysTW261858 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก +สเต๊ก+สลัดบาร์+ปลาประธานาธิบดี / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-20 มกราคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง: 
21-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง: 
7-10, 21-24 มีนาคม 62 ราคา: 20,555.-
วันเดินทาง:
 4-7, 5-8 เมษายน 62 ราคา: 25,555.-

TaiwanThai AirwaysTW261855 ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เถาหยวน ไถจง หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอูหลง ไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไถจง หนานโถว วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด ตลาดซีเหมินติง นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ไทเป ร้านสร้อย ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) ชานมไข่มุก+ขนมเค้ก +อาหารจีนพื้นเมือง +ไก่อบโอ่ง+ปลาประธานาธิบดี +พระกระโดดกำแพง / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 23-27 มกราคม 62 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง: 
13-17 กุมภาพันธ์ / 27 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 62 ราคา: 23,333.-
วันเดินทาง: 
13-17 มีนาคม 62 ราคา: 23,333.-

TaiwanThai AirwaysTW261879 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 5 ดาว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์) เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สเต๊ก+สลัดบาร์ + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 35,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261881 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอู่หลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  ไทเป   ร้านขนมพายสับปะรด  ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นตึก)  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ร่วมนับถอยหลัง COUNTDOWN 2019 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค เมนูพิเศษ..สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / อาหารจีน+เป็ดย่าง / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
27 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 43,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261885 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไทเป  พิพิธภัณฑ์กู้กง  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน  เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  ชิมชาอูหลง  ไถจง  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..เสี่ยวหลงเปา / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊ก+สลัดบาร์ / สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / อาหารจีนซิตี้สูท+ขาปูยักษ์ + แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักระดับ 4 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 40,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261883 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต  แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว หนานโถว  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถัมซัมจั๋ง  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา  ชิมชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ..สุกี้ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน / ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด  + แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัวระดับ 5 ดาว 1 คืน + Free wifi on bus + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 37,900.-

TaiwanThai AirwaysTW261884 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ไถจง  สวนดอกไม้จงเซ่อ  หนานโถว  วัดเหวินหวู่  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า + กระเช้าพาโนรามา ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด  ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ร้านสร้อย GERMANIUM  ซีเหมินติง ตลาดปลาไทเป  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว  วัดจูหลินซาน สวนดอกไม้ต้าซี (D.I.Y.หมอนลาเวนเดอร์)  เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษสุด!!! รับประทานอาหารบนตึก 101 ชั้น 86 + เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / กุ้งมังกรซีฟู๊ด / สเต๊ก+สลัดบาร์ + Free wifi on bus +สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% + **ที่พักย่านช้อปปิ้งซีเหมินติง**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 41,900.-

TaiwanEva AirTW261886 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป Cosmetic shop ร้านพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)  ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย) เมืองยีหลานเจียวซี นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป ศูนย์ Germanium เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + เที่ยวครบ 3 อุทยานดัง + ช้อปปิ้งสุดมันส์ 3 ตลาดดัง / แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
17-22, 24-29, 21-26 มกราคม 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
21-26 กุมภาพันธ์ / 28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
14-19 มีนาคม 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
5-10 เมษายน 62 ราคา: 24,555.-
วันเดินทาง:
18-23, 25-30 เมษายน 62 ราคา: 23,555.-
วันเดินทาง:
9-14 พฤษภาคม 62 ราคา: 23,555.-
 

TaiwanChina AirlinesTW261908 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ร้านขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต Cosmetic shop อุทยานเหย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สเต็กจานร้อน+สลัดบาร์ / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน + Free wifi on bus

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง:
9-12, 16-19, 23-26 มีนาคม / 30 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 21,999.-
 

TaiwanEva AirTW261907 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ  เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก  เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ Germanium Cosmetic shop ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง  พิเศษ..เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / อาหารจีนซีฟู้ด / ปูอลาสก้า + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + Free wifi on bus + แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
9-13 มีนาคม 62 ราคา: 20,888.- 
วันเดินทาง:
4-8 เมษายน 62 ราคา: 20,888.- 
วันเดินทาง:
23-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 20,888.- 
 

TaiwanEvaAirTW261857 หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด ร้านสร้อย GERMANIUM หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค DUTY FREE วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง ชานมไข่มุก + ขนม+ปลาประธานาธิบดี +สเต็ก+สลัดบาร์+สุกี้ชาบู ชาบู+เสี่ยวหลงเปา+พระกระโดดกำแพง+อาหารจีนกวางตุ้ง+เป็ดย่าง / Free wifi on bus

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: 25-29 ธันวาคม 61 ราคา: 24,888.-

TaiwanEva AirTW261808 ทัวร์ไต้หวัน เมืองเถาหยวน เมืองไถจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก เมืองไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM COSMETIC SHOP  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี / สุกี้+ชาบู เชียนเย่ / สเต็ก+สลัดบาร์ / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง / ปูอลาสก้า

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: ธันวาคม 61 (เต็มทุกกรุ๊ป) ราคา: 21,888.-

TaiwanThai AirwaysTW281867 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101(ชั้น86) COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว MITSUI OUTLET PARK เมนู STEAMER FEAST +บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน +พิเศษ!! รับประทานอาหารชั้น 86 บน ตึกไทเป 101+เมนูเสี่ยวหลงเปา / แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 21-24 ธันวาคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 23,999.- 
 

TaiwanChina AirlinesTW261827 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินนานาชาติเถาหยวน ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย) นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน อุทยานทาโรโกะ นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน ขนมพายสับปะรด เถาหยวนไนท์มาเก็ต ศูนย์ Germanium ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต ร้านเครื่องสำอาง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก / เมนูพระกระโดดกำแพง / ปลาประธานาธิบดี / สเต๊กจานร้อน / ซีฟู้ดสไตล์ไต้หวัน

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป
 ราคา: 20,999.- (ปรับลดจาก 25,999.-) 

DTaiwanChina AirlinesTW281887 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  เมืองหนานโถว  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  เมืองเจียอี้ ร้านใบชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ไถจง  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านพายสับปะรด  ร้านสร้อยสุขภาพ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  COSMETIC SHOP  Mitsui Outlet Park (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนู เสี่ยวหลงเปา / ซีฟู้ดไต้หวัน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน CHINA AIRLINES
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 25,999.-
 

TaiwanEvaAirTW261711 สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินเถาหยวน เมืองไถจง หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชิมชาอู่หลง เมืองไถจง ฟงเจี้ยไนท์มาเก็ต แช่น้ำแร่5ดาว ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ GERMANIUM ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ซีเหมินติง อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น DUTY FREE TAIPEI FISH MARKET MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน กรุงเทพ แช่น้ำแร่ 5 ดาว แบบส่วนตัวภายในห้องพัก เมนูพิเศษ ปูอลาสก้า/ อาหารจีนซีฟู้ด / พระกระโดดกำแพง/ เสี่ยวหลงเปา /สุกี้ชาบู ชาบู / อาหารจีนสไตล์พื้นเมือง / สเต็กจานร้อน + สลัดบาร์ไม่อั้น / เมนูปลาประธานาธิบดี แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว พัก 4 ดาว 2 คืน และ 5 ดาว 1 คืน

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: ธันวาคม 61 ราคา: 22,555.- (ปิดกรุ๊ป)

TaiwanNok ScootTW281890 ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ ร้านชา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ไถจง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ผิงซี หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตึกไทเป 101 ย่านซีเหมินติง(ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน+เมนูเสี่ยวหลงเปา // + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-4 มกราคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 22,999.-

TaiwanEva AirTW281869 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านปีศาจ ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค COSMETIC SHOP ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ตั้นซุ่ย สะพานแห่งความรัก Fort San Domingo Tamsui Church ถนนโบราณตั้นสุย ตลาดปลาไทเป ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 นั่งกระเช้าเหมาคง ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ร้านใบชาไต้หวัน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ชาบูไต้หวัน+เมนูพระกระโดดกำแพง+เมนูเสี่ยวหลงเปา+เมนูซีฟู้ด กุ้งมังกร / พิเศษ!! แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 22,999.-

 TaiwanThai Lion AirTW281876 ทัวร์ไต้หวัน สนามบินเถาหยวน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดเหวิ่นหวู่  เมืองไถจง  COFFEE SHOP  ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านสร้อยสุขภาพ  ร้านพายสับปะรด  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว  COSMETIC SHOP  MITSUI OUTLET PARK (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ!! เมนูบุฟเฟต่์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / เมนูซีฟู้ด + แช่น้ำแร่ธรรมชาติ แบบส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน + ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 62 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 21,999.-