SingaporeSingapore AirlinesSG281902 ทัวร์สิงคโปร์ น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง เมอร์ไลออน พาร์ค การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ มารีน่าเบย์แซน ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไม่มีไกด์นำเที่ยว และไม่มีรถบัสบริการ วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ฮาจิเลน ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ..เมนูข้าวมันไก่ชื่อดังบุนท่องกี่  ** โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้องอย่างจำกัด ถ้าเต็มต้องพักห้องพักแบบ 2 ท่านต่อห้องเท่านั้น **

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 27-29, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 5-7, 19-21, 25-27, 26-28 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
11-13 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 
5-7, 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 21-23, 27-29 ธันวาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
28-30, 29-31 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-