Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

Russia Etihad AirwaysR281926 ทัวร์รัสเซีย ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารบัต เมืองมอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม อนุสรณ์สถานเลนิน สวนซายาร์ดเยปาร์ค เมืองมอสโคว์ เมืองซาร์กอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โบสถ์ทรินิตี้ เมืองมอสโคว์ ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ สวนโคโลเมนสโกเย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS
วันเดินทาง: 7-12 กันยายน 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 32,999.-)
วันเดินทาง:
 14-19, 21-26 กันยายน/ 28 กันยายน-3 ตุลาคม 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง:
 17-22, 25-30 กันยายน 62 ราคา: 27,999.- (ปรับลดจาก 34,999.-)

วันเดินทาง:
 5-10 ตุลาคม 62 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง: 
26-31 ตุลาคม 62 ราคา: 32,999.-

วันเดินทาง: 
12-17 พฤศจิกายน 62 ราคา: 32,999.-