RussiaMahan AirR281924 ทัวร์รัสเซีย สนามบินเตหะราน(อิหร่าน แวะเปลี่ยนเครื่อง)  สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์)  สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต  เมืองซากอร์ส  โบสถ์อัสสัมชัญ  โบสถ์ทรินิตี้  ตลาดอิสไมโลโว่ พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม  รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปีเตอร์และปอล  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  ที่พักระดับ 4 ดาว / บินเข้ามอสโคว์ ออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

สายการบิน MAHAN AIR
วันเดินทาง: 19-26 ตุลาคม / 26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 62 ราคา: 42,900.-
วันเดินทาง:
9-16, 16-23, 23-30 พฤศจิก่ยน / 30 พฤศจิกายน-7 ธันวาคม 62 ราคา: 41,900.-  
วันเดินทาง:
7-14 ธันวาคม 62 ราคา: 42,900.-  
วันเดินทาง:
14-21 ธันวาคม 62 ราคา: 39,900.-
วันเดินทาง:
21-28 ธันวาคม 62 ราคา: 41,900.-