RussiaAir AstanaR541920 ทัวร์รัสเซีย คาซัคสถาน (แวะเปลี่ยนเครื่อง) สนามบินเชเรเมเตียโว (มอสโคว์) สแปร์โร่ฮิลล์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  สถานีรถไฟใต้ดิน  ถนนอารบัต  พระราชวังเครมลิน  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์ บาซิล  ห้างกุม นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเทอรีน   พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  ป้อมปีเตอร์และปอล  มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้  สนามบินปูลโกโว (เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก) (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) บินเข้ามอสโคว์ ออก เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง

สายการบิน AIR ASTANA
วันเดินทาง:
29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
5-11, 12-18, 19-25 พฤศจิกายน / 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
3-9, 10-16 ธันวาคม 62 ราคา: 42,999.-