Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

RussiaSingapore AirlinesR281803 ทัวร์รัสเซีย สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์  สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  ถนนอารบัต พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล ชมห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน มอสโคว  ซากอร์ส  โบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ IZMAILOVO MARKET  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้  ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์)   เนินเขาสแปร์โรว์  NOVODEVICHY CONVENT  พิพิธถัณฑ์อวกาศ  ห้าง Vegus  

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 27 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 41,999.-