Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

RussiaQatar AirwaysR281802 ทัวร์รัสเซีย โดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง) มอสโคว์  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์  ถนนอารบัต การแสดงละครสัตว์ Russian Circus รถไฟความเร็วสูง  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พระราชวังแคทเธอรีน  ป้อมปีเตอร์และปอล พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  โบสถ์หยดเลือด  ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค  รถไฟความเร็วสูง  กรุงมอสโคว พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม ชมอนุสรณ์สถานเลนิน โบสถ์เซนต์บาซิล เนินเขาสแปร์โรว์  สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  VEGUS MEGA STORE ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน QATAR AIRWAYS
วันเดินทาง: 14-21 เมษายน 61 ราคา: 55,999.- 
วันเดินทาง: 
21-28 เมษายน/ 24 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 49,999.-