Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

MyanmarThai Lion AirM281816 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์คาบาเอ  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง พิเศษกุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + BUFFET HOT POT!!! / สุดพิเศษ !! นำท่านขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-) 

วันเดินทาง:
2-4 มีนาคม 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-) 
วันเดินทาง:
8-10, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มีนาคม 62 ราคา: 11,999.-