Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

MyanmarMyanmar AirlinesM281813 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  วัดไจ้คะวาย  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง   พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  พระหินอ่อน  ช้างเผือก พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / สลัดกุ้งมังกร / เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 14-16, 21-23 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
28-30, 29-31 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มกราคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 8-10, 15-17, 22-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มีนาคม 62 ราคา: 11,999.-