Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

MyanmarAir AsiaM281807 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน  ช้างเผือก เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 31 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 61 ราคา: 9,888.- (ปรับลดจาก 10,888.-)

วันเดินทาง: 15-17 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง:
5-7, 12-14, 19-21, 21-23 กรกฎาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
6-8, 26-28 กรกฎาคม 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง:
2-4, 16-18, 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
3-5, 17-19 สิงหาคม 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง: 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
7-9 กันยายน 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
28-30 กันยายน 61 ราคา: 12,888.-