Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์พม่า ราคาถูก Myanmar Tour นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน Let's Go Myanmar เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

MyanmarAir AsiaM281809 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอร์  วัดอูมินทงแส่  ดอยสกายน์  เมืองมิงกุน  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุง  เจดีย์ชินพิวเม  วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  เขามัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
13-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
27-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
31 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
21-23 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
12-14, 20-22 ตุลาคม 61 ราคา: 11,888.-
 

MyanmarThai Lion AirM281806 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
10-12 สิงหาคม 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
17-19 สิงหาคม 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
7-9 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-
 

MyanmarAir AsiaM281807 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน  ช้างเผือก เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 9,888.- (ปรับลดจาก 10,888.-)

วันเดินทาง:
12-14, 19-21, 21-23 กรกฎาคม 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
6-8, 26-28 กรกฎาคม 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง:
2-4, 16-18, 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
3-5, 17-19 สิงหาคม 61 ราคา: 11,888.-

วันเดินทาง: 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 กันยายน 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
7-9 กันยายน 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
28-30 กันยายน 61 ราคา: 12,888.-
 

MyanmarAir AsiaM281808 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองมินกุน  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม  วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  เมืองมัณฑะเลย์   ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ พิเศษ!! กุงแม่น้ำเผา + ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 12-15 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,888.-
วันเดินทาง:
9-12 สิงหาคม 61 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง:
30 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
13-16, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง:
11-14 ตุลาคม 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
19-22, 26-29 ตุลาคม 61 ราคา: 12,888.-
 

MyanmarAir AsiaM281810 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง+ กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 23-24 กันยายน/ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 61 ราคา: 6,888.-
วันเดินทาง:
1-2, 8-9 ตุลาคม 61 ราคา: 6,888.-
วันเดินทาง: 
28-29, 29-30 ตุลาคม 61 ราคา: 7,888.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281805 ทัวร์พม่า  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน ช้างเผือก เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 10-12 สิงหาคม 61 ราคา: 10,588.-
วันเดินทาง:
 24-26 สิงหาคม 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
 7-9, 28-30 กันยายน 61 ราคา: 9,888.-