Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์พม่า ราคาถูก Myanmar Tour นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน Let's Go Myanmar เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

MyanmarAir AsiaM281809 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองสกายน์  เจดีย์กวงมูดอร์  วัดอูมินทงแส่  ดอยสกายน์  เมืองมิงกุน  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุง  เจดีย์ชินพิวเม  วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  เขามัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 20-22 ตุลาคม 61 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 11,888.-)
 

MyanmarThai Lion AirM281812 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์คาบาเอ พิเศษ...กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว / สลัดกุ้งมังกร / เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 21-23 ตุลาคม 61 ราคา: 11,999.- (ปรับลดจาก 13,999.-)

วันเดินทาง: 9-11, 16-18 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 14-16 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
8-10 ธันวาคม 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
29-31 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
30 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281811 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  วัดไจ้คะวาย พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดีย์คาบาเอ เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง / สลัดกุ้งมังกร / กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 25-27 ตุลาคม 61 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
3-5, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
2-4, 9-11, 16-18 พฤศจิกายน 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 6-8, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24 ธันวาคม 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
5-7, 7-9, 27-29 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
28-30, 29-31 ธันวาคม / 30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281813 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี  เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  วัดไจ้คะวาย  เมืองหงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง   พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน  พระหินอ่อน  ช้างเผือก พิเศษ !!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว / สลัดกุ้งมังกร / เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 20-22, 21-23, 26-28 ตุลาคม 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 9-11, 16-18 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
2-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 14-16, 21-23 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
28-30, 29-31 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มกราคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 8-10, 15-17, 22-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 มีนาคม 62 ราคา: 11,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281810 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานดอนเมือง -ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร / เป็ดปักกิ่ง / กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 28-29, 29-30 ตุลาคม 61 ราคา: 7,888.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281814 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เมืองย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน  ช้างเผือก  สนามบินย่างกุ้ง เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 8,599.-
วันเดินทาง:
1-2, 9-10, 15-16, 22-23 ธันวาคม 61 ราคา: 8,599.-
วันเดินทาง:
12-13, 18-19, 26-27 มกราคม 62 ราคา: 8,599.-
วันเดินทาง:
4-5, 8-9, 18-19, 23-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 8,599.-
วันเดินทาง:
2-3, 9-10 มีนาคม 62 ราคา: 8,599.-
 

MyanmarThai Lion AirM281816 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์  พระมหาเจดีย์มุเตา  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  วัดเจ๊าทัตจี หรือวัดพระนอนตาหวาน  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  เจดีย์คาบาเอ  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง พิเศษกุ้งแม่น้ำท่านละ 1 ตัว 2 มื้อ + เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + BUFFET HOT POT!!! / สุดพิเศษ !! นำท่านขึ้นเขาด้วยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 17-19, 21-23, 23-25, 24-26, 25-27, 28-30 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
16-18 พฤศจิกายน 61 ราคา: 10,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 5-7, 7-9, 12-14, 14-16, 15-17, 19-21, 21-23, 22-24 ธันวาคม 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
28-30 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
29-31 ธันวาคม / 30 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 5-7 มกราคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
11-13, 12-14, 16-18, 18-20, 19-21, 23-25, 25-27, 26-28 มกราคม / 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 13-15, 15-17, 16-18, 20-22, 22-24, 23-25 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง:
1-3, 2-4, 8-10, 9-11, 13-15, 15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 27-29 มีนาคม 62 ราคา: 11,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281808 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองพุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  วัดมนุหะ  วัดกุบยางกี  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  เมืองมัณฑะเลย์  เมืองมินกุน  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมินกุน  เจดีย์ชินพิวเม  วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  วัดกุโสดอ  เมืองมัณฑะเลย์   ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  สะพานไม้สักอูเบ็ง  ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว + ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 22-25 พฤศจิกายน 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง:
20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม / 30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 18-21 มกราคม / 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 21-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 14-17, 21-24 มีนาคม 62 ราคา: 12,999.-
 

MyanmarAir AsiaM281815 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  ย่างกุ้ง  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน  ช้างเผือก  สนามบินย่างกุ้ง เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง/กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
8-9, 9-10 ธันวาคม 61 ราคา: 9,588.-
วันเดินทาง:
30-31 ธันวาคม / 31 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 10,588.-

วันเดินทาง:
19-20, 26-27 มกราคม 62 ราคา: 8,588.-

วันเดินทาง:
5-6, 18-19 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 7,888.-
วันเดินทาง:
23-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 8,588.-

วันเดินทาง: 9-10, 16-17 มีนาคม 62 ราคา: 8,588.-
วันเดินทาง:
30-31 มีนาคม 62 ราคา: 8,888.-
 

MyanmarThai Lion AirM281817 ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระหินอ่อน วัดพระเขี้ยวแก้ว เมนูพิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา/สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27 พฤศจิกายน 61 ราคา: 6,999.-
วันเดินทาง: 3-4, 17-18, 24-25 ธันวาคม 61 ราคา: 7,999.-
วันเดินทาง: 
10-11 ธันวาคม 61/ 31 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง: 
7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มกราคม 62 ราคา: 6,999.-
วันเดินทาง: 
18-19, 25-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 6,999.-
วันเดินทาง: 
4-5, 11-12, 18-19, 25-26 มีนาคม 62 ราคา: 6,999.-