Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์พม่า ราคาถูก Myanmar Tour นำเที่ยวไหว้พระ เส้นทางบุญ มัณฑะเลย์ พระธาตุอินทร์แขวน มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน Let's Go Myanmar เที่ยวพม่า อิ่มบุญ สนุกตลอดเส้นทาง

รายการทัวร์ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการทัวร์พม่า ด้านล่างนี้

MyanmarAir AsiaM281802 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)  พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต   พระหินอ่อน  ช้างเผือก เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 22-24, 29-31 มีนาคม 61 ราคา:  10,888.-

วันเดินทาง: 5-7, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 เมษายน 61 ราคา:  11,888.-
วันเดินทาง: 
29 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา:  12,888.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281804 ทัวร์พม่า เมืองมัณฑะเลย์  เมืองอมรปุระ  สะพานอูเบ็ง  วัดจอกตอจี เมืองสกายน์  ชมภูเขาสกายน์  เจดีย์กวงมูดอร์  วัดอูมินทงแส่  ดอยสกายน์  เมืองมินกุง  เจดีย์มิงกุน  ระฆังมิงกุน  เจดีย์ชินพิวเม ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 3-5 มีนาคม 61 ราคา: 9,888.-
วันเดินทาง:
24-26 มีนาคม / 31 มีนาคม-2 เมษายน 61 ราคา: 10,888.-

วันเดินทาง:
7-9, 14-16 เมษายน 61 ราคา: 10,888.-
วันเดินทาง:
21-23, 28-30 เมษายน 61 ราคา: 9,888.-

MyanmarThai Lion AirM281801 ทัวร์พม่า ท่าอากาศยานดอนเมือง   ท่าอากาศยานมิงกาลาดง  เมืองย่างกุ้ง  หงสาวดี  วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  ไจ้ทีโย  คิมปูนแคมป์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เมืองย่างกุ้ง  เมืองสิเรียม  พระเจดีย์เยเลพญา  พระเจดีย์โบตะทาวน์  เทพทันใจ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต  พระหินอ่อน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
 10-12, 17-19 มีนาคม 61 ราคา: 11,888.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281803 ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ วิหารชเวนันดอร์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ชเวสันดอร์ ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 28-31 มีนาคม 61 ราคา: 13,888.-
วันเดินทาง:
18-21 เมษายน 61 ราคา: 12,888.-

MyanmarMyanmar AirlinesM281805 ทัวร์พม่า  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง  เมืองหงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์มุเตา ไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน เมืองหงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ช้อปปิ้งตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) พระหินอ่อน ช้างเผือก

สายการบิน MYANMAR AIRLINES
วันเดินทาง: 10-12 มีนาคม 61 ราคา: 11,888.-
วันเดินทาง: 
6-8, 15-17, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เมษายน/ 29 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 11,888.-