Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

Laos

airasiaL161802
หลวงพระบาง พระธาตุพูสี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง วัดวิชุนราช น้ำตกตาดกวางสี วัดแสนสุขาราม บ้านผานม (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ไม่รวมอาหารบนเครื่อง

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 11-13, 18-20, 27-29 ตุลาคม 61 ราคา: 9,999 บาท 
วันเดินทาง: 
12-14 ตุลาคม 61 ราคา: 10,999 บาท