KoreaAir Asia XK281973 ทัวร์เกาหลี สะพานแขวน GAMAKSAN LA PROVENCE วัดโชเกซา ล่องเรือแม่น้ำฮัน สวนสนุกล็อตเต้ + ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติค ถนนฮงแด 943 KING ‘S CROSS COFFEE SHOP ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พระราชวังเคียงบกกุง พลอยอเมทิส ตลาดเมียงดง ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี+ ฟรี ซิมเนต 4G ไปใช้เกาหลี

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 21-25 สิงหาคม 62 ราคา: 6,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)
วันเดินทาง:
 23-27 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)

วันเดินทาง: 4-8, 6-10 กันยายน 62 ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-) 
วันเดินทาง: 11-15, 13-17, 18-22, 25-29 กันยายน 62
ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง:
27 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-