KoreaAir Asia XK541950 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  คลองอาร่า  สะพานกระจกใสกิมโป  HYUNDAI PREMIUM OUTLET  เมืองยงอิน  วัดวาวูจองซา  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  ย่านทงแดมุน  พิเศษ!! ชม LED ROSE GARDEN  ศูนย์โสมรัฐบาล  ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนแข็มแดง  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี  ย่านอินซาดง  ตึกซัมจีกิล  พระราชวังชางด็อกกุง  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  ดิวตี้ฟรี  ย่านเมียงดง  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ย่านฮงแด พิเศษ!!! ... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS  พิพิธภัณฑ์สามมิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ฮันบก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สวนฮานึล  ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 23-27 กันยายน 62 ราคา: 7,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 
วันเดินทาง: 24-28 กันยายน 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 
วันเดินทาง: 
27-31 สิงหาคม / 28 สิงหาคม-1 กันยายน / 29 สิงหาคม-2 กันยายน / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 สิงหาคม 62
ราคา: 9,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 17-21, 18-22, 19-23, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-)