KoreaBudget AirlinesK081975 ทัวร์เกาหลี สนามบินนานาชาติแดกูหรือสนามบินคิมเฮ ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท เที่ยวมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง " เมืองหลวงเก่าอายุพันปีกว่า มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู ดิวตรี้ฟรี พูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานแขวนควังอัน สะพานกระจกแก้ว Cheongsapo ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ The Bay 101 ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์รวมของพื้นเมือง ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ แวะตลาดปลาชากาลชิ ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) 

สายการบินในกลุ่ม BUDGET AIRLINES
วันเดินทาง: 
5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ตุลาคม 62 ราคา: 16,900.-
วันเดินทาง:
2-6, 9-13, 10-14, 16-20, 23-27 ตุลาคม/ 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง:
2-6, 9-13, 16-20, 23-27 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,900.-
วันเดินทาง:
6-10, 13-17, 20-24 พฤศจิกายน/ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 16,900.-