KoreaAir Asia XK541969 ทัวร์เกาหลี เมืองอินชอน  ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ  เกาะนามิ  ซอรัค  อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  วัดชินฮึงซา  เมืองยงอิน  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  เมืองโซล  พิพิธภัณฑ์สาหร่าย  ทำกิมจิหรือคิมบับ + ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี (HANBOK)  ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง  พระราชวังถ็อกซูกุง  ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง  ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล  ภูเขานัมซาน  หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์  โบสถ์มย็องดง  ดิวตี้ ฟรี  ย่านเมียงดง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี  โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส  ย่านฮงแด  พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ  พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง พิเศษ!!!..สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS  เมืองพาจู  สะพานแขวนมาจังโฮซู  PAJU PREMIUM OUTLETS  ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 25-30 ตุลาคม / 27 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน / 28 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน / 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 16,889.-  
วันเดินทาง:
12-17, 16-21, 17-22, 21-26, 23-28, 24-29 ตุลาคม / 30 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน / 31 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 62 ราคา: 17,889.-
วันเดินทาง: 
9-14, 10-15, 18-23, 19-24 ตุลาคม 62 ราคา: 18,889.-   

วันเดินทาง: 1-6, 8-13, 15-20 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,889.-
วันเดินทาง:
6-11, 7-12, 13-18, 14-19, 20-25, 21-26 พฤศจิกายน 62 ราคา: 16,889.-