KoreaAir Asia XK281962 ทัวร์เกาหลี เกาะนามิ อุทยานซอรัคซาน วัดชินฮึงซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพรโสม คอสเมติก โซลทาวเวอร์ สวนดอกหญ้า HANEUL PARK ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู พลอยอเมทิส EWHA WOMAN’S UNIVERSITY ถนนฮงแด HYUNDAI PREMIUM OUTLET ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ...บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
6-11, 7-12 ตุลาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
1-6, 5-10, 8-13, 13-18, 15-20 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
2-7, 3-8, 4-9, 12-17, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25, 21-26, 22-27, 23-28, 24-29, 25-30 ตุลาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
9-14, 10-15, 11-16 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-