Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanAir Asia XJ2819245 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี  วัดอาซากุสะ  ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท  ลานสกีฟูจิเท็น  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค  ชมเทศกาล Illuminations  ณ หมู่บ้านเยอรมัน อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ วัดนาริตะ  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินจูกุ  โอไดบะ  กันดั้ม  เทพีสันติภาพ  อิออน มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 5 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
30 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 62 ราคา: 24,999.-

วันเดินทาง:
2-7, 3-8, 4-9, 7-12, 8-13, 9-14, 11-16, 12-17, 13-18, 14-19, 15-20, 16-21, 17-22, 18-23, 19-24, 20-25 ธันวาคม 62 ราคา: 28,999.-
วันเดินทาง:
6-11 ธันวาคม 62 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง:
24-29, 25-30 ธันวาคม 62 ราคา: 30,999.-
วันเดินทาง:
26-31 ธันวาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง:
27 ธันวาคม-1 มกราคม 63 ราคา: 33,999.-
วันเดินทาง:
28 ธันวาคม-2 มกราคม / 29 ธันวาคม-3 มกราคม / 30 ธันวาคม-3 มกราคม 63 ราคา: 35,999.-