JapanAir Asia XJ2819238 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท แวะเก็บภาพประทับใจทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) ศาลเจ้าโคมิตาเดะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุโมงค์เมเปิ้ล อิออน ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ สวนโชวะคิแนน ดิวตี้ฟรี ชินจูกุ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ..อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 6-10, 7-11, 9-13, 13-17, 15-19, 20-24 พฤศจิกายน / 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 62 ราคา: 24,999.-
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 8-12, 14-18, 16-20, 21-25, 22-26, 23-27 พฤศจิกายน/ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม/ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม/ 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 62 ราคา: 25,999.-