JapanAir Asia XJ5219235 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ  โตเกียว  วัดอาซากุสะ  โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ  อุโมงค์ใบเมเปิ้ล   พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ  ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น   ช้อปปิ้งชินจูกุ  ช้อปปิ้งโอไดบะ  ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะซัง  เมืองคาวาโกเอะ  ตรอกลูกกวาด  นาริตะ  อิออนมอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น + Free wifi on bus

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 14-18, 15-19, 17-21, 19-23, 21-25, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31 ตุลาคม / 28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน / 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน / 30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 26,888.-
วันเดินทาง: 13-17, 20-24, 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 28,888.-

วันเดินทาง: 1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 15-19, 16-20, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29 พฤศจิกายน 62 ราคา: 25,888.-