JapanjalJ5419208 ทัวร์ญี่ปุ่น ตลาดปลาสึกิจิ วัดอาสากุสะ กระเช้าคาจิ คาจิ โอชิโนะ ฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว   หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ ชินจุกุ  นาริตะ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ พระยืนไดบุตสึ เอมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โอไดบะ Diver City  (ไม่รวมอาหาร 4 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น +free!! miracle louge ที่สนามบิน      

สายการบิน JAPAN AIRLINES
วันเดินทาง:
9-13, 16-20 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.-
วันเดินทาง: 23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 31,999.- 
วันเดินทาง:
30 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 29,999.-