JapanThai Lion AirJ5419204 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว (นาริตะ)  วัดอาซากุสะ  ศาลเจ้าโทริอิ  โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  โอชิโนะ ฮัคไค  ชินจุกุ  เมืองอิบาระกิ ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ  เมืองเก่าซาวาระ  อิออนนาริตะ มอลล์ (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น + บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง Yakiniku  และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !! 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 30 กันยายน-4 ตุลาคม 62 ราคา: 22,889.-
วันเดินทาง:
1-5, 5-9, 6-10, 7-11, 14-18, 15-19, 26-30 ตุลาคม 62 ราคา: 23,889.-
วันเดินทาง:
2-6, 4-8, 8-12, 16-20, 17-21, 18-22, 21-25, 24-28, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 24,889.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 25,889.-
วันเดินทาง:
19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 27,889.-
วันเดินทาง:
10-14, 11-15 ตุลาคม 62 ราคา: 28,889.-